Triển lãm Y Tế Quốc Tế tháng 08/2023 tại S.E.C.C

Triển lãm Y Tế Quốc Tế tháng 08/2023 tại S.E.C.C

Vừa qua, ngày 3-4-5 tháng 08 năm 2023, nhà sản xuất Hebei Baiyang Bed Industry Manufactory đã kết hợp cùng Nhân Đại Thành tham dự Triển lãm Y Tế Quốc Tế chuyên ngành Y Dược tại Trung tâm Triễn lãm và Hội chợ Q7 (SECC)

Vì sao Nhân Đại Thành

Thư ngỏ của CEO Nhân Đại Thành

Vì sao chúng tôi kinh doanh giường y tế? Lời ngỏ của CEO Nhân Đại Thành - Câu chuyện về Chiếc giường của lòng yêu thương và hiếu thảo

Giới thiệu Nhân Đại Thành

Giới thiệu Nhân Đại Thành

Giới thiệu Công ty Nhân Đại Thành và những giá trị cốt lõi của chúng tôi.

 1